MATRIKULA UZTAILAREN 13tik 19ra
Ekarri beharreko dokumentazioa administratiboa:

  • NANaren fotokopia
  • NUSS aren fotokopia
  • 2 argazki
  • Noten egiaztagiri ofiziala