Safety Integrated

Automatizatutako instalazioetan, pertsonen segurtasuna-integritatea ziurtatzeko, segurtasunari dagokion detekzio eta kontrola eragiteko elementu bereziak erabiliz egingo da. Proiektu honetan, automatizazioko instalazioak aztertu eta (Safety Integrated) eredu desberdinak lantzea izango da helburu.

COBOT

Proiektu honetan, automatizazioko instalazioetan elkarlaneko robotak daudenean, hauen funtzionamendu aurreratua eta komunikazioak lantzea izango da helburu. Gaur egun, automatizatutako instalazioetan elkarlanerako robotak parte hartzen dute eta bere datuak edo informazioa instalazioko beste gailuei bidali beharko diete komunikazioak landuz.

Europako Ingenieritza Soldaduran

Proiektu hau formazio proiektu bat da, titulu internazional hau lortzea du helburutzat, etorkizunean enpresekin proiektuak Enrike Odriozola garatzeko garaian balioga- rria izan dadin.

Soldadura TIG Aluminio

Aluminio aleazioen soldaketa TIG DC Aluminio aleazioen soldaketa TIG prozesua eta korronte zuzena erabiliz soldatzen duten teknikak garatu dira. Hau abantail handia da, batez ere pieza handietan. Proiektu honetan teknika hauek garatuko dira.

DigCompOrg

Hezkuntza-erakundeen gaitasun digitala hobetzeko Europa osorako lehenengo erreferentzia-markoa da. Helburua: Hezkuntza-erakundeei, sistematikoki eta estrategikoki digitalizatu daitezen laguntza ematea. ikaskuntzarako teknologia digitalak hezkuntzan eta prestakuntzan integratzeko eta efikaziaz erabiltzeko politikak diseinatu, inplementatu eta ebaluatzeko laguntza ematea.